بانک کتاب

ارسال رایگان کتاب

بانک کتاب پارسا

امروز چهارشنبه 15 آذر 1402
 
responsive carousel

حقوق تجارت

 

      حقوق  تجارت         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات...................................................سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده............................................اسکینی

 

 

 

 

 

نقد و بررسی کتاب..........بخش اول این کتاب به بررسی تاریخچه حقوق تجارت که شامل: تاریخ بین المللی حقوق تجارت و تاریخچه حقوق تجارت در ایران می باشد...این کتاب قابل تهیه در بانک کتاب می باشد...بخش دوم کتاب به بررسی منابع حقوقتجارت که شامل : منابع رسمی حقوق تجارت و منابع خصوصی حقوق تجارت می باشد.بخش سوم کتاب راجب جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران که شامل : ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی و ارتباط حقوق تجارت با شعبات دیگر حقوق می باشد.بخش چهارم کتاب به بررسی موضوعات حقوق تجارت و تقسیم بندی مطالب کتاب می باشد...خرید اینترنتی کتاب آسان و مطمئن را درب کنزل از ما بخواهید.حقوق تجارت ایران سابقه طولانی ندارد،اما از تجربه های طولانی دیگر بهره فراوان برده تا حد بسیاری از آنها تاثیر پذیرفته است.نتیجه وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارتما با حقوق تجارت کشور های دیگر است.بنابراین بررسی تاریخ آن در کنار تاریخ  حقوق تجارت این کشور ها امری منطقی است.قانون اساسی از دو لحاظ منبع حقوق به طورعام و منبع حقوق تجارت به طور خاص است : 1-قانون اساسی معین که در چه زمینه ای مصوبات مقامات غیر قوه مقننه اعتبار دارد.2-در قانون اساسی بر اصل آزادی در انتخاب شغل مشروع تاکید شده و حتی دولت موظف گردیده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احزار شغل را ایجاد نماید...ارسال رایگان کتاب حقوق را درب منزل فقطبا یک تماس را از ما بخواهید...قانون تجارت 1807 فرانسه ، نتیجه سالهای مدید کوشش دولت فرانسه در جهت تحت قانون در آوردن عرف و عادات تجاری است که اتفاقا مورد تقاضای تجار نیز بوده است.نتیجه دولتی شدن حقوق تجارت نیز از بین رفتن خصیصه بین المللی آن است...

 

 

 
 

......ارسال  کتاب  از تمامی  ناشران .........ابتدایی  تا  دانشگاهی.......مشتریان  گرامی......لطفا ....جهت  هرگونه  سفارش  با  شماره  750 96 66  تماس بگیرید تا کتاب  مورد نظرتان را در کمترین زمان درب منزل تهیه فرمایید.....