بانک کتاب

ارسال رایگان کتاب

بانک کتاب پارسا

امروز یکشنبه 19 مرداد 1399
 
responsive carousel

روش های آماری در علوم رفتاری

 

روش های آماری در علوم رفتاری  

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات...........................................سخن

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده..................................پاشاشریفی

 

 

 

 

 

نقد و بررسی کتاب................روشهای آماری به عنوان وسیله ای برای تنظیم،تحلیل و

 

تفسیر داده ها در همه علوم تجربی و یا روشهای آزمایشی یکی از مبانی اساسی را

 

تشکیل می دهند...خرید کتاب آسان و مطمئن را درب منزل با ما تجربه کنید...

 

این روشها و فنون،در واقع پایه دستوری برای استنباط و استقراء قابل تکرار و تایید

 

در پژوهش های علمی به شمار می روند.بنابراین ، به منظور تسلط بیشتر در زمینه

 

مورد مطالعه و پرداختن به پژوهش در آن حوزه ناگریز باید با اصول و روشهای آماری

 

در حد نیاز آشنا شد.برخی از فنون و روشهای آماری به اندازه ای اساسی و عمومی 

 

هستند که در هر کاری که به دستور و نظم خاصی مفید باشد ضرورت پیدا می کنند.

 

این کتاب قابل تهیه در بانک کتاب می باشد.یک آموزگار  باید برای اینکه بتواند تصویر

 

روشنی از ارزشیابی فعایتهای خود و دانش آموختگان را به منظور تصمیم گیری معتبر

 

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد،باید از اصول و روشهای آماری استفاده کند.برای مثال 

 

یک دانشجو برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده ر رابطه با پایان نامه خود

 

بی نیاز از علم آمار نیست مگر آنکه پژوهش وی از نوع تاریخی و... باشد...

 

ارسال رایگان کتاب علوم تربیتی را درب منزل از ما بخواهید...

 

علم آمار به مجموعه ای از فنون و روشهای علمی-ریاضی گفته می شود که برای

 

تنظیم ، ارائه و تحلیل و تفسیر اطلاعات کمی و کیفی و نتیجه گیری از آنها در جهت 

 

هدفی معین به کار می رود.بدین ترتیب در علم آمار نه تنها به جمع آوری ، تنظیم

 

و ارائه حقایق به صورت عددی و با توصیفی اقدام می شود، بلکه کوشش بر این 

 

است که روابط میان اعداد و اهمیت آنها از لحاظ تبین و تصمیم گیری روشن و 

 

تحلیل شوند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

......ارسال  کتاب  از تمامی  ناشران .........ابتدایی  تا  دانشگاهی.......مشتریان  گرامی......لطفا ....جهت  هرگونه  سفارش  با  شماره  750 96 66  تماس بگیرید تا کتاب  مورد نظرتان را در کمترین زمان درب منزل تهیه فرمایید.....