بانک کتاب

ارسال رایگان کتاب

بانک کتاب پارسا

امروز یکشنبه 29 دی 1398
 
responsive carousel

تئوری اقتصاد خرد فرجی

   

       تئوری اقتصاد خرد        

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات..................................................بازرگانی

 

 

 

 

 

 

نویسنده..................................................فرجی

 

 

 

 

 

نقد و بررسی کتاب..............فصل اول کتاب راجب مسائل اقتصادی و تعریف اقتصاد و

 

خواسته های انسان و منابع اقتصادی میباشد...این کتاب قابل تهیه در بانک کتاب

 

میباشد.فصل دوم این کتاب راجب بازار تقاضا، عرضه و قیمت و مقدار تعادلی و اثرات

 

انتقال منحنی تقاضا برقیمت تعادلی و تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا به طریقه جبری

 

میباشد...خرید کتاب آسان و مطمئن را با ما تجربه کنید.فصل چهارم کتاب راجب تئوری

 

رفتار مصرف کننده میباشد که شامل : 1-مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالا ها

 

و خدمات میباشد...2-نظریه کاردینالی مطلوبیت است.3-تعادل مصرف کننده به طریق

 

کاردینالی میباشد.4-نظریه اردینالی مطلوبیت...5-اصول متعارف مربوط به کردار

 

مصرف کننده میباشد...ارسال رایگان کتاب دانشگاهی فقط با یک تماس را از 

 

بانک کتاب پارسا بخواهید...6-سطح مطلوبیت و منحنی های بی تفاوتی میباشد.

 

7-خصوصیات منحنی بی تفاوتی...8-نرخ نهایی جانشینی و تحدب منحنی های 

 

بی تفاوتی...9-انواع منحنی های بی تفاوتی.......10-رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با

 

مطلوبیت نهایی میباشد.11-تعادل مصرف کننده با منحنی بی تفاوتی میباشد...

 

12-تعیین شرط تعادل مصرف کننده به طریق جبری میباشد...فصل های بعدی این

 

کتاب راجب انحصار کامل فروش و رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه فروش میباشد.

 

فصل پایانی کتاب هم راجب تعادل عمومی و اقتصاد رفاه میباشد.